Disclaimer - Privacy - Algemene voorwaarden

Privacy Policy en Juridische Notities 

De bescherming van uw privacy is een van onze belangrijkste doelen. De eigenaar van de gegevensverwerking is agriturismo Luchiano, in de persoon van mevrouw M. Forniz, gelegen in Porchiano di Amelia -. Om toegang te verzoeken kunt u contact opnemen met het volgende e-mail: info@luchiano.it

Disclaimer 

De inhoud van de individuele informatie op de site geeft de visie van de auteur. weer. Deze site is bijgewerkt zonder periodiciteit, de frequentie van het nieuws is niet vooraf bepaald en kan dus niet worden beschouwd als een redactioneel product of een krant onder de wet n. 62, 07/03/2001. 

Het gebruik van teksten en afbeeldingen op deze website is onderworpen aan de Italiaanse en Nederlandse wetgeving inzake het auteursrecht. U kunt teksten en afbeeldingen publiceren en distribueren op de voorwaarde van bronvermelding: als de bron: luchiano.it. 

Alle vermelde of in het portaal openbaar gemaakt handelsmerken zijn het eigendom van hun respectieve eigenaars. De huidige voorwaarden voor het gebruik, de informatie en het materiaal van tijd tot tijd kunnen worden gewijzigd zonder voorafgaande kennisgeving. 

Informatie over de voorwaarden voor het gebruik & cookies beleid 

Ga naar de specifieke pagina cookies beleid

Privacy Policy

De eigenaar van de gegevensverwerking informeert u dat de persoonlijke informatie die u verstrekt zal worden verwerkt en opgeslagen met de grootste vertrouwelijkheid, zorgvuldigheid en toewijding, in overeenstemming met de bepalingen van wet nr. 196/2003 en met de wijze die in de informatie die u bent uitgenodigd om te lezen voordat u een formele aanvraag.

BEKENDMAKING OVEREENKOMSTIG ART. 13 VAN WETSDECREET 2003/06/30 N. 196 in de zaak van BESCHERMING VAN PERSOONSGEGEVENS 

Ingevolge artikel. 13 van de Privacy Code, luchiano.it  weet u dat na raadpleging/gebruik van deze site, een eventueel nieuwsbriefabonnement, het formulier / vorm van hulp, en / of de module / form contacten, gegevens mogen worden verwerkt over geïdentificeerde of identificeerbare personen. De verwerking van uw persoonlijke gegevens zal gebeuren door middel van geautomatiseerde tools voor de tijd die strikt noodzakelijk is voor de doeleinden waarvoor ze zijn verzameld. Specifieke veiligheidsmaatregelen zijn in acht genomen om het verlies van gegevens, illegaal of onjuist gebruik en ongeautoriseerde toegang te voorkomen. 

Het versturen van e-mail adressen op deze site omvat de latere verwerving van de verzender, die nodig zijn om te reageren op verzoeken, en andere persoonlijke gegevens, opgenomen in het bericht. De behandeling met betrekking tot de diensten van deze site worden uitsluitend behandeld door het personeel. De persoonlijke informatie van gebruikers die verzoeken om informatie, hulp en / of offertes, worden alleen gebruikt om de dienst of het aanbieden gevraagde uit te voeren en zullen strikt vertrouwelijk blijven en worden enkel bekendgemaakt aan derden indien dit noodzakelijk is. Zij hebben het recht om de rechten op grond van art. 7 van de Code en in het bijzonder het recht op toegang tot uw persoonlijke gegevens, te corrigeren, updaten en de annulering te vragen als ze onvolledig, onjuist of verzameld zijn in strijd met de wet, en zich te verzetten tegen de verwerking voor legitieme redenen. 

Privacy Policy 

luchiano.it behoudt zich het recht voor om identificatiegegevens, datum, tijd en het IP-adres van de computer van waaruit de opmerkingen zijn verzonden te detecteren en op te slaan om deze op verzoek aan de bevoegde autoriteiten over te dragen.